در این تماس ویدئویی شاگرد و مدرس صدا و تصویر یکدیگر را داشته و قابلیت پرسش و جواب صحیح مانند یک کلاس حضوری وجود دارد. تمرین شیمی در منزل فورا پس از درس دادن دبیر شیمی در همان روز، فراوان اثر گذار و اثر گذار است. در واقع من از هنرستان فعالیت اساسی جی۵ را شروع کردم علاقه متعددی به شیمی داشتم و ناچیز قلیل می خواستم خودم را برای کنکور حرفه صنایع شیمیایی آماده کنم. حقیقتا حیرت آور بود که تنها ظرف یک ماه درس خواندن اصلی جی۵،،موفق شد در رشته دلخواهش ” مدیریت بازرگانی ” پذیرفته شود. دلم می خواست روشی باشد تا به جهت امتحانات پایان ترم و حتی کنکور به من یاری نماید زیرا ما خانواده خیلی هرج و مرج داشتیم مهمتر از همه، کهولت سن مادرم سبب می شد حس مسئولیت بیشتری داشته باشم همیشه عمده کارهای منزل با من بود فقط شب ها می توانستم کمی درس بخوانم. کتاب مبداء شیمی آزمون IMAT: مکتوب cambridge Level AS- chemistry و همینطور کتاب A-Level به جهت یادگیری شیمی از کیفیت دوچندان لطف برخوردار بوده و فراوان کامل و جامع است. واکنش ها و فرمولهای شیمی دشواری خودش را داشت اما من طوری اهمیت جی۵ درس می خواندم که بعد ها به دردم بخورد،یعنی دروس هر جلسه را همان موقع جی برگ نویسی می کردم و به جهت امتحانات انتها ترم و کنکور کنار می گذاشتم. من آمدم و این درس را اساسی جی برگ خواندم. اما از زمانی درس قرائت اهمیت جی۵ را آغاز کردم حتی زنگ تفریح ها هم کارایی می کردم کلاسی خلوت پیدا کنم بنشینم و کلیدی جی برگهایم مشغول شوم ،چون می دانستم درصورتیکه بخواهم در عده نوباوه ها جی برگ بخوانم دوستانم جی برگها را از دستم می گیرند. علم آموز زرنگی بودم مدام نوپا ها دورم عده می شدند و اشکالات درسی شان را از من می پرسیدند ،در عین هم اکنون خیلی نیز اهل بازیگوشی و خوشگذرانی بودم. تمامی کلاس شاخ درآورده بودند که چطور چنین چیزی ممکن است،امتحان که از ۲۰ نمره بوده، من هم هاج و واج باقیمانده بودم و بارم سوال ها را نگاه می کردم،هنوز یک‌سری دقیقه نگذشته بود که استاد اینبار نام دوست جی۵ ایم را خواند و گفت او هم نمره اش ۲۱.۵ شده. خیلی جالب بود هنوز هم این خاطره برایم نمونه اطلاع رسانی درس دادن خصوصی شیمی طراوت دارد. هرچیزی که پیش از این یادگیری اش برایم راحت نبود تاریخ ادبیات ها،زبان انگلیسی، محاسبات ریاضی و فرمول های شیمی خیلی قشنگ حیاتی جی۵ در یادم می ماند.