درمورد تالیفات دیگر معلم شاکری می قدرت به مورد ها زیر اشاره موسسه کنکور شهریار داشت. از مهمترین تالیفات استاد شاکری می اقتدار به تایپ کردن کتابهای زیست شناسی کلام آخر اشاره داشت که به طور تام همگی مباحث درس زیست شناسی را پوشش دیتا و توضیح می دهد. خط به خط مکتوب درسی را پوشش می دهد و تمامی نکته ها را باز‌نگری می نماید. در این شرایط دبیر اقدام به شومن کاری و ارائه نکات مختلف (شاید تمامی نکاتی که بلد است) می­کند و علم ­آموز را متقاعد می­کند که مبادرت به پرداخت شهریه برای حضور در کلاس نماید. متاسفانه در یک‌سری سال آخر یک خط مش باب شده است که مثلا نام دو یا این که سه دبیر مطرح را به عنوان دبیران برتر اعلام می ­کنند و در کنار آن اسم­ها، نام دبیر گروه گزینه نظر هم نوشته می­ شود. شرکت ها آموزشی متفاوتی به جهت کنکور در تراز مرزو بوم وجود دارا‌هستند که سرویس ها متفاوتی را برای افراد ارائه ارائه می کنند ، اما زمانی حساس دانش آموزان آن مجموعه کلام میکنید متوجه میشوید که بسیاری از آن‌ها مطابق تبلیغی که انجام دیتا اند فعالیت نمیکنند و تنها به جهت جذب اشخاص به موسسه خویش تبلیغ نموده اند و نیکی تخصصی دارند و نه سرویس ها صدق ارائه می‌دهند ، یک موسسه کنکور عالی از خصوصیت های متفاوتی تشکیل شده که اهمیت ترین مورد قضیه آن صداقت اصلی دانشآموزان میباشد . • باز‌نگری و پاسخ گویی دقیق به کلیه پرسش ها کنکورو حل آزمون های سال های اخیر. لایه دوم که تشریح ردیف به ردیف و دقیق کتاب درسی زیست شناسی می باشد و لایه سوم که حل تستهای تالیی و کنکوری زیست شناسی است. لایه دوم که در آن به تشریح خط به خط کتاب درسی پرداخته شد و در نهایت لایه سوم که حل تستهای کنکور می باشد. • معلم شاکری روشهای آزمون زنی درس زیست شناسی را به علم آموزان و داوطلبان آموزش می دهند. راهکارهای ارائه شده در همه پکیج ها تدریس داده میشود. این موسسه ابتدا فعالیت خود را حساس درس زیست شناسی آغاز کرد و هم هم اکنون در همه دروس کار می نماید و خیلی از درجه های برتر را پوشش داده است. استادشاکری یک عدد دیگر از جوانترین مدرسان در موسسه سخن اخیر می باشند که در حوزه درس دادن درس زیست شناسی در همین موسسه عمل دارند. برای انتخاب مناسب ترین آموزشگاه کنکور قدم نخستین گرفتن مشاوره از کسانی است که به تازگی کنکور را پشت سر گذاشته اند و در این مسیر از کلاس و آموزشگاه های کنکور اعتبار استفاده کرده اند.