کلیدی بررسی حجم و فشار کاری پمپ هیدرولیک می بایست به کاتالوگ پمپهای هیدرولیک متعدد مراجعه کرد و یک عدد از آنان را به جهت سیستم گزینش کرد. این پارامتر به رخ % در کاتالوگ جنس بیان میشود. همین پارامتر ابلاغ کننده همین فشار شکن های هیدرولیک مطلب است. از همین رو در اکثر اوقات موردها از یک قطعه مکانیکی به نام آکومولاتور یا مخزن نیتروژن در سیستم ها استفاده می شود که نقش متعادل کننده را در سیستم ایفا می کند. ولی در سیستم های تلفن همراه هیدرولیک تامین انرژی جهت چرخش شفت پمپ هیدرولیک به وسیله موتورهای احتراق داخلی هست ، که حیاتی بنزین و یا این که گازوییل فعالیت میکنند. موتورهای الکتریکی وظیفه به گردش درآوردن شفت پمپ هیدرولیک را بر عهده دارند. در بعضی از سیستم های هیدرولیک جهت غلبه بر مشکلات ناشی از به وجود وارد شدن ضربه و ارتعاشات در خطوط انتقال، استعمال از آکومولاتور توصیه می شود. 6 – تامین انرژی در سیستم های هیدرولیک صنعتی اکثرا توسط نیروی الکتریسیته میباشد. پس در سیستم های هیدرولیک صنعتی محدودیتی برای تامین انرژی نیست. به طور کلی می توان مدارات سیستم های هیدرولیک صنعتی را مهم توجه به این مشخصه از مدل مدارات حلقه گشوده یا OPEN LOOP در لحاظ گرفت. در همین نوشته عملکرد کردیم تا شما را کلیدی ساز و کار سیستم های هیدرولیکی و پنوماتیکی و استعمال های هر کدام آشنا کنیم. همین رنگ به شما همین امکان را میدهد تا هنگام نشت به راحتی بتوانید محل نشت را شناسایی کنید. ممکن است شما نیز به آلرژی سیستمهای هیدرولیک و لزوم استاندارد بودن آنان پی بردهاید! البته فشار کاری در سیستمهای هیدرولیک طبق معمول فراوان فراتر از سیستمهای پنوماتیک است. در واقع پمپ میتواند زیر فشار تولید شده از طرف توشه مقاوم به ساخت دبی تقریبا فارغ از کمتر ادامه دهد. به این خاطر هست که برای بالا بردن بازده هیدرولیکی یک سیستم تلفن همراه هیدرولیک و ذیل آوردن تلفات انرژی، از پمپ های دبی متغیر و سیستم LS یا لود سنسینگ ( LOAD SENSING) و یا این که جت سنسور ( JET SENSOR ) در این تجهیزات استعمال میکنند. در ضمن در سیستم های تازه موبایل هیدرولیک به جهت بالا بردن بازده هیدرولیکی سیستم هیدرولیک همت شده که کنترل را از اپراتور گرفته و به جهت حرکت بهینه و کنترل دبی و فشار از ( ECU electronically control unit ) و سنسورهای خطی و زاویه ای و فشار استفاده میکنند. در اینجا اکثر به بررسی وب سایت فشار شکن روغن هیدرولیک.