در حالتی که همین روزنه کولر به شکل دمپر دار گزینه کاربرد قرار می گیرد برای گشوده و بسته کردن روزنه کولر از شاسی یا این که نوع ی دمپری که بر روی کادر همین دریچه کولر تعبیه شده بایستی به کار گیری نمود . همین دریچه ها طوری طراحی شده اند که در خطوط ثقلی با هدهای قلیل نیز کاربرد دارند. درصد یه خرده از افراد دچار به افتادگی دریچه میترال MVP شدید دارند که مستمند به درمان است. بعضا از افراد به ماده حاجب پزشکی (مادهای که به جهت ارتقاء کنتراست مایعات و ساختارها در تصویربرداری پزشکی به فعالیت میرود) آلرژی دارند. اگر به مواد دارویی، ماده کنتراستزا، ید یا لاتکس آلرژی دارید، باید از قبل آن را با دکتر در بین بگذارید. چنانچه در قسمت سینه یا شکمتان پیرسینگ دارید، به دکتر معالج اطلاع دهید. اگر نسبت به لاتکس، نوار مغناطیسی، داروی بیهوشی یا بیحسی موضعی و هر داروی دیگری حساسیت دارید، از قبل به پزشک معالج خویش بگویید. قبل از امضای رضایتنامه می بایست آن را ظریف بخوانید و درصورتیکه چکیده از آن برایتان روشن نبود، از پزشک معالج سوال بپرسید. قبل از فعالیت پزشک فرآیند جراحی را برایتان تفسیر می دهد و از شما می خواهد هر سوالی دارید راجع به آن بپرسید. 2-سپس مبلغ تمام با شماره کارت برای شما ارسال می شود. بده بستان روزنه های قلب اهمیت طریق جراحی قلب گشوده رخ خواهد گرفت. در بیماری های پیشرفته دریچه ای مخصوصا در صورتی که به خاطر مشکل دریچه میترال، قلب شدیدا ضعیف شده باشد و فقط در صورتی می توان دارای عمل جراحی به مریض یاری کرد که جراح بتواند آن دریچه را ترمیم کند. البته در بعضی از افراد مبتلا به افتادگی دریچه میترال، یک یا این که هر دو جزوه دریچه میترال اصلی بافت اضافی یا جاذبه بیش از حد طبیعی میباشند که باعث می شود هر توشه که قلب منقبض می شود، نظیر چتر به دهلیز چپ نزدیک شود. همانطور که از نامش پیداست از ۳ لَت (cusp) قدامی، سپتال و خلفی تشکیل شده و قاعده ی هر لت به یک رینگ فیبروزی که حفره قلبی راست را می پوشاند، متصل شده است. به جهت انجام روش والوپلاستی میترال یک لوله نازک وبلند (کاتتر)، که منعطف میباشد ملازم با یک بالون متصل به آن از روزنه میترال عبور میکند. یک برگه رضایتنامه به شما دیتا می شود تا بهصورت کتبی اذن انجام عملیات را به پزشک بدهید. دکتر مدت دقیق آن را به شما می گوید اما غالبا صرفا به جهت یک شب است. در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه ابعاد دریچه خطی لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.