روزنه رجوع هوا به طور معمول از روزنه رفت بزرگتر است و هوایی از آن بیرون نمی شود . بها روزنه سقفی در مرحلهی نخست به جنسِ دریچه سقفی و در مرحلهی آنگاه به مدل و مدلِ روزنه سقفی و سپس به زمان ساخت و کیفیتِ رنگِ روزنه سقفی بستگیِ مستقیم دارد. او‌لین فاکتور برای گزینش ارزش دریچه سقفی کالا روزنه میباشد. همین مدل دریچه تنظیم هوا در محل خروجی کانالهای رفت کارگزاری میشود. همین مدل دریچه تهیه و تنظیم هوا همانگونه که از نامش پیداست در سقف کارگزاری شده و دارای جور های متنوع، نقش هوارسانی به گوشه و کنار های متفاوت را از سقف ایفا می کند. جهت کارگزاری دریچه رخنه پیچ هایی روی کادر درنظر گرفته می شود و دریچه از بر روی قاب در محل آیتم لحاظ پیچ می شود. جهتِ تنظیمِ میزان هوای عبوری از روزنه تنظیم هوا، از تیغه های موازی که به وسیله یک اهرم که بر روی نمای روزنه هوا تعبیه شده، بعنوان دمپر استفاده می شود. به کارگیری از این روزنه تهیه و تنظیم هوا روی درب ها، پارتیشن ها و یا دیوارهای حایل دربین دو محیط، رابطه در بین دو فضا را بدون تولید دید مستقیم فی مابین آن ها ممکن می سازد. به علت توزیع گوناگون هوا و طول پرتاب گوناگون در دبی ثابت، همین مدل روزنه ها در دو نوع تخت و برجسته تولید می شوند. این جنس اصلی امکان رنگ آمیزی و یا روکش طرح چوب، گستره وسیعی از تعیین متناسب اهمیت دکور مورد نظر مشتریان را در اختیارشان قرار می دهد و تکنولوژی موجود در همین صنعت قابلیت ساخت هرگونه طرح و دسته مطابق درخواست خریدار را آماده نموده است. دریچه تنظیم هوای سقفیِ چندطرفه (یک، دو، سه و چهارطرفه)، از جمله مدل های پرکاربردِ روزنه های سقفی است. روزنه تهیه و تنظیم هوا از اشکال مختلف آلومینیمی، آهنی و MDf ساخته می شود، روزنه تهیه و تنظیم هوا از پره های مختلف برای انتخاب مسیر هوا و کادر با تشکیل می شود، که دسته خروج هوای دریچه را به گونه های یک طرفه، دوطرفه، سه طرفه و چهار طرفه تقسیم می کند. این دریچه ها باید بوسیله یک باکس رابط یا طوقه ای به لاین حیاتی هوا متصل شود. در پشتِ دریچه سقفی تایلی برگه ایِ گِرد ، درصورتیکه در قطرِ روزنه گرد کلیدی ابعادِ انشعابِ لاینِ کانالِ اهمیت ،همخوانی نداشته باشیم، بدون چاره به به کارگیری از تبدیل در پشتِ روزنه سقفی تایلی ورقه ایِ گِرد خوا هیم شد. اگر از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد دریچه رشته کویل سقفی اصفهان لطفا از ورقه ما بخواهید.