چین، بزرگترین ساخت کننده چرم در جهان، یک عدد از پرمصرف ترین کشورهای اسید فرمیک است. یکی از از مصارف رایج همین ماده در کارخانجات چرم سازی به جهت گندزدایی، موزدایی ، سفید کننده و در کارخانجات نساجی به عنوان تهیه و تنظیم کننده pH و عامل سفیدکننده می باشد. در یکی از از همین فرایندها (که توسط BASF به کارگیری می شود ) فرمیک اسید از طریق استخراج مایع دارای یک پایه آلی از آب خارج می شود. فرمیک اسید یا جوهر مورچه یکی از اسیدهای پرکاربرد در فضای سبز است که به رخ طبیعی در نیش حشرات وجود اسید فرمیک ایرانی دارد. شما می توانید جهت تنظیم این محصولات (اصلی) اساسی بخش فروش شرکت تماس گرفته و اساسی کارشناسان این کمپانی در رابطه باشید و یا از روش شبکه واتساپ کمپانی نام متاع به همپا میزان نیاز خود را ارسال تا در کمترین روزگار جواب استعلام خود را دریافت نمائید. از اسید فرمیک می قدرت به جهت حل پلی آمیدها (به عنوان مثال ، نایلون 66 و نایلون 46) یا ابریشم به جهت تهیه و تنظیم الیاف و غشاها به کارگیری کرد. اسید فرمیک در مواد غذایی به تیتر یک حفظ کننده یا این که در محصولات کشاورزی به عنوان یک آفت کش فرمیک اسید چیست به کارگیری می شود. معایب اقتصادی روشهایی که قبلاً از آنها به کارگیری می شد ، سبب به بسط فرآیندی شد که مخصوص ساخت اسید فرمیک فارغ از محصولات جانبی نامطلوب بودشد. این فرایند شامل کربونیلاسیون متانول و آن‌گاه هیدرولیز متیل فرمت ایجاد شده میباشد. فرآیندهای ساخت اسید فرمیک که امروزه انجام می شود عمدتا بر مبنا دو مسیر مهم انجام می شود:1- هیدرولیز متیل فرمت و 2-تهیه فرمیک اسید آزاد از فرمات ها. برای ساخت اسید فرمیک، گاهاً از اسید سولفوریک استفاده می کنند. بخار اسید فرمیک، از پرورش همین بیماری خودداری می کند. فرایند سولفورزدایی را می قدرت به امداد ترفند های بسیاری انجام داد.اما به کار گیری از همین ماده به جهت این مراد دارای ویژگی های اختصاصی به شخصی است.