همین تیم درحوزه مشاوره کنکور ، آموزشی، انگیزشی و برنامه کوچک نکته ها جامع و کاربردی را به رخ بدون‌پول و در قالب طرح های مشاوره خصوصی و ویژه ارائه میدهد. این نکات زیاد مهم هستند. در این در بین ماجرای به جهان وارد شدن فرزند متهم فراری هم لو رفت و به این ترتیب معین شد که او اهمیت تغییر و تحول چهره در خیابان کلاهدوز مشهد زندگی می نماید بدین ترتیب کارآگاهان حساس دستورها محرمانه حاکم میرزایی وارد کار شدند و او را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند. بررسیهای پلیسی کلیدی دستورها ویژه قضائی برای شناسایی مخفیگاه تبهکار به قتل فراری ادامه داشت تا اینکه بالاخره در آبان سال ۹۷ و در حالی که قاضی کاظم میرزایی رسیدگی به پروندههای جنایی را به عهده داشت، کارآگاهان اصلی ردیابیهای اطلاعاتی نامحسوس و راهنماییهای جایگاه قضائی، به سرنخهایی از تأمین مالی مجرم فراری رسیدند و به مشاور کنکور حسین لطفی پیگیری موضوع پرداختند. خیلی زود کارآگاهان همین خانه ویلایی را با هدایت و دستورات ویژه حاکم موحدی راد پیدا کردند و آیتم بازرسی قرار دادند. تبهکار به قتل پس از اقرار به جنایت مهم قرار رسمی بازداشت شد و به جهت انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره دهم پلیس دور اندیشی تهران قرار گرفت. یک علم آموز یا داوطلب، به عنوان نمونه در کنکور تجربی، باید حدود ۴۷۰۰ برگه کتاب درسی را برای موفقیت در کنکور مطالعه کرده و علاوه بر همین به جهت هر درس حداقل یک مکتوب تست هم از دربین بهترین منابع کنکور تهیه کرده و بر بخش اعظم مطالب درسی همین کتاب ها و آزمون ها تسلط به اندازه داشته باشد تا بتواند در جلسه کنکور طی حدود ۴ ساعت خوب تر از سایر رقبا ظاهر گردد. برای این‌که بتوانید دروس عمومی را هم مثل دروس تخصصی مطالعه فرمائید خوبتر می باشد در ارتفاع روز یک یا این که دو ساعت را به مطالعه همین دروس و اشراف بر روی هر یک از مباحث آن داشته باشید تا بتوانید ضریب مناسبی را داشته باشید. در مذاکره ی بخش اعظمی از جايگاه های تک رقمی کنکور ممکن است به همین نکته اعتنا کرده باشید که همه ی آن ها منابع را به صحت تهیه کرده اند و اساسی ترفند دقیق تست زنی همت کرده اند که از همین منابع به بهترین صورت بهرمند شوند و احاطه خویش را ارتقاء دهند. آیا جايگاه من به جهت قبولی در فن دلخواهم کافیست؟ در این زمان شهرام متوجه شد و خطاب به من گفت چیه! البته زمانی من از منزل بیرون آمدم شهرام را دیدم که اهمیت تلفن همراه تلفن در خیابان لادن حرف میکند، من نیز منتظر ایستادم البته هنگامی مدت مکالمه او طولانی شد من نیز بازگشتم تا به باطن خانه بروم. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب تارنما مشاوره کنکور نوتروفیل.