جرقه نزدن در سیلندرها: ایسیو مدیریت مصرف سوخت و جرقه زدن را بر عهده دارد. اعتنا داشته باشد که بعد از تبدیل ECU مجهز به سیستم ایموبلایزر به ECU ساده و نصب آن بر روی گونه سیم ایموبلایزر میبایست تغییرات واجب در مدار سیم کشی خودرو اعمال گردد. توانایی عمل کردن با دیاگ، مهارت در فلش، توانایی نقشه کشی ؛ مهارت در تبدیل ایسیو خودروها به یکدیگر، و نقشه خوانی ایسیوها، دانلود و تبدیل کردن ایسیوها، توان تعمیر ایسیوهای خاموش از دیگر مهارت هایی است که یک تعمیرکار ecu باید می بایست آن را داشته باشد . به علت خصوصیت های احتراق سوخت در هنگام استفاده، به تغییر نسبت این مخلوط نیاز داریم. ECU MM8P: همین دسته کلیدی کانکتور ۳۵ مبنا میباشد و به جهت خودروهایی که حیاتی موتور XU7 هستند آیتم به کار گیری قرار می گیرد. همین دسته پژو 206ها اصلی یک کانکتور اضافی به جهت نصب سنسور اکسیژن دوم هستند. همین نوع ECUها بدون سیستم ایسیو خام ایموبلایزر هستند. ایسیو همانند قلب سیستم مدیریت و دستور موتور اتومبیل کار می کند. ECU هم حالا در اختیار گرفتن کاملی بر احتراق ادغام ، گشوده شدن سوپاپ گاز ، سیستم خنک کننده و سیستم های خروجی دارد. این ایسیو روی اتومبیل های پژو 206 تیپ 2 و 3 دریچه گاز سیمی و کاتالیت دارد. بنابراین تا هنگامی که راننده برای بازرسی به گاراژ منتقل نشود، نمیداند که همین مشکل واقعی هست یا این که خیر . خوب، اتومبیل در انتظار سیگنال قفل درب است، بنابراین معمولاً تا 15 دقیقه یا تا زمانی که دکمه قفل را فشار دهید، فعال می ماند. بنابراین حساس پرداخت هزینه شهریه تصویب اسم در این زمان در صورت داشتن پشتکار در بازار کار، مضاعف پرسرعت به درآمد زایی خواهید رسید. همینطور سنسورهای موجود درسیستم اگزوز می توانند مسدود شده و خوانش کاذب بدهند که ممکن هست بر بضاعت و توان تعمیرات ایسیو در ارائه دیتاها صحیح به راننده تأثیر می گذارد. این نحوه نادرست، اغلب ایراد ساز بود و نیاز به تنظیم دائمی داشت و بخش اعظمی از آن ها هنگام رانندگی به رخ دستی به وسیله راننده تهیه می شد. پس کلیدی انجام ندادن برخی کارهای غیر بنیادی مانع از تولید ایراد و تحمل هزینه های تعمیرات اتومبیل شوید. استقبال از این عصر ها به ادله کاربرد بالایی که در جامعه دارند مضاعف مضاعف هست و افراد پس از اتمام همین دوره ها می توانند وارد بازار کار شده و به درآمدهای بالایی دست پیدا کنند.