طولانی تر نمودن 10 ppm از یک دیفومر سیلیکونی دور از هم در نفت سفید، به پیاله استوانه شکل و یا این که قبل از کوره، به طور کلی فوم را در اختیار گرفتن می کند. محصولات ضد کف سیلیکونی اثر گذار باید در محفظه معضل برانگیز صنعت کاغذ و برگه عملکرد خوبی داشته باشند. 1 – هرگونه ماده شيميايی که در کنار مولکول های آمينی در فرآيند جذب گازهای اسيدی که در مرحله انتقال دانسیته از گاز به مايع وارد گردد و در فرآيند جذب دخالت نماید اجبارا” کارايی حذف گازهای اسيدی را کمتر خواهد اعطا کرد .ترکيبات شيميايی فعال در سطح طبيعتا” در مرحله تماس بين گاز و مايع تجمع می نمایند . از شیوه قطرات ، ممکن هست مولکول ها وارد تراز کف شوند. روشهای شیمیایی مبتنی بر به کار گیری از محصولات ضد کف میباشد که معمولا عامل ها فعال سطحی میباشند و به جهت تولید مشکل در مرحله حبابهای گاز فرمهای حباب را بی ثبات می نمایند تا حباب بتواند گاز حبس شده را بشکند و آزاد کند. ضد کف ها (anti-foam) که با اسم های متفاوتی همچون آنتی فوم و دفومر نیز شناخته می شوند، موادی شیمیایی هستند که به جهت پرهیز از ایجاد و ایجاد فوم یا این که کف در مایعات فرآیندی صنعتی وشیمیایی بکار می فرآیند و همینطور کف های ساخته شده را می شکنند. یکی از صنایعی که به طور چشم گیری با نقص‌ تولید کف مواجه میباشند کارخانجات قند و شکر می باشند. حباب های هوای درونی توده شده و حباب های بزرگتر اساسی شتاب بیشتری به مرحله مایع فله می روند. یک آزمایش بی آلایش متشکل از به کار گیری از نمونه های مشروبات الکلی سیاه آسیاب برای ارتقاء جايگاه حرارت کلیدی به کارگیری از ضد کف ساخته شده است. به کار گیری از ضد کف کف روغن همچنین سبب به بعضا اثرات منفی برای صنعت ، به ویژه در دستگاه برگه اصلی رسوبات گام از وزن مولکولی بالا از بخش های روغن و موم. استعمال از امولسیون 4% (نسبت 1 به25 اهمیت آب) پیشنهاد می گردد. اعتقادوباور بر این میباشد که پروسه آبگیری سیلیس آبگریز سبب می شود که یک فوم در اثر شوک مکانیکی مستقیم ایجاد شده به وسیله این مراحل فرو بریزد. در صورتی که از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم سفیداب کف ضد عرق لطفا از کاغذ ما بخواهید.