تعادل الکترولیت در میان باطن سلول و خارج حیاتی “انتقال فعال” یون های پتاسیم به درون سلول و یون های سدیم به بیرون از سلول مراقبت می شود. جهت آمادهسازی محلول استاندارد، میزان 1 گرم از ماده سدیم هیدروسولفیت (بلانکیت) را توسط ترازوی دیجیتال توزین و باطن بالن ml 1000 اساسی آب دیونیزه به حجم رسانده شد. پربورات سدیمها یک پودر سفیدکنندهای ارزانقیمت و در دسترس که ترکیب بلوری داراست و از هیدروژن، پراکسید و بور هیدرولیز تشکیل میشود. پربورات سدیم در محلول به طور معمول حساس مخلوط بورات و یک ماده اکسیدکننده همانند متا بورات سدیم و پراکسید هیدروژن یا بوراکس، هیدروکسید سدیم به دست خرید سدیم بی سولفیت میآید. به جهت ایجاد سدیم پربورات می بایست ماده شیمیایی بوراکس و هیدروکسید سدیم را باهم واکنش دیتا که سپس از آن اصلی پراکسید هیدروژن هم واکنش نشان می‌دهد تا به پربورات سدیم هیدراته تبدیل شوند. در برخی از فرمولهای سفیدکننده دندان به جهت دندانهای ریشه، پربورات سدیم هم وجود دارد. قابلیت گزارش غلظت سدیم خون به تیتر بخشی از پنل الکترولیت نیز وجود دارد. بیماری آدیسون که علامت ها آن کلمه هست از کاهش وزن، کمتر اشتها، میل به مصرف نمک، افسردگی، ریزش مو، کاهش فشار خون و غیره. تن به جهت عمل درست به مقدار کمی نمک نیاز دارد، اما مصرف آن می تواند برای تن درستی مضر باشد. اگر استفاده از این اسپری را فراموش کردید، به محض یاد آوری آن را مصرف کنید. بهطورکلی کریستالهایی فراوان ظریف زیادی از محلولهای مضاعف غلیظ که بیش از حد اشباع شدهاند، تشکیل میگردد. کلیدی اعتنا به این مورد قضیه که روش یدسنجی به جهت سنجش انیدرید سولفورو باقی‌مانده در شکر کاربرد دارد و همچنین اساس سنجش بر اساس تشخیص چشمی میباشد، به این عامل احتمال وقوع خطای دید و نیز نادرست در سنجش مقدار ظریف بلانکیت وجود خرید سدیم بی کربنات خوراکی دارد. رنگ زرد لامپ بخار سدیم و شعله سدیم (اساس آزمایش تحلیلی سدیم) دارای دو خط برجسته در نصیب رنگ زرد طیف نور معین می شود. علی رغم آنچه اکثری از مردمان فکر می کنند، بیشتر سدیم در رژیم غذایی (بیش از 70٪) از تناول کردن غذاهای بسته بندی شده و مهیا حاصل می شود نه از نمکی که هنگام پختن یا طعام میل کردن به غذا بیشتر می شود.